ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2562  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
กุมภาพันธ์
1
7,450 -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
7,400 -
 
5
7,400 -
 
6
7,400 -
 
7
7,400 -
 
8
7,400 -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
7,400 -
 
12
7,400 -
 
13
7,400  -
 
14
7,400 -
 
15
7,400 -
 
16
- -
 
17
- -
 
18
7,400 -
 
19
- -
 
20
7,400 -
 
21
7,400 -
 
22
7,400 -
 
23
- -
 
24
- -
 
25
7,400 -
 
26
7,400 -
 
27
7,400 -
 
28
7,400 -