ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1

 

ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1
ความชื้น 15% ความชื้น 25%
หจก.โพธิบูรพ์  หจก.โพธิบูรพ์
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร(035)423213, (081)7365940
เดือน วันที่    
มิถุนายน
1
13,250
11,250
 
2
-
-
 
3
-
-
 
4
13,250
11,250
 
5
13,250
11,250
 
6
13,250
11,250
 
7
13,250
11,250
 
8
13,250
11,250
 
9
-
-
 
10
-
-
 
11
13,250
11,250
 
12
13,250
11,050
 
13
13,250
11,050
 
14
13,250
11,050
 
15
13,250
11,050
 
16
-
-
 
17
-
-
 
18
10,750
9,350
 
19
10,750
9,350
 
20
10,250
9,150
 
21
9,750
8,900
 
22
9,750
8,900
 
23
-
-
 
24
-
-
 
25
10,250
9,150
 
26
10,250
9,150
 
27
10,250
9,050
 
28
10,250
8,900
 
29
10,250
8,750
 
30