กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
มิถุนายน
1
125
120
 
2
-
-
 
3
-
-
 
4
130
130
 
5
135
135
 
6
135
135
 
7
135
135
 
8
135
135
 
9
-
-
 
10
-
-
 
11
135
135
 
12
135
135
 
13
140
135
 
14
140
135
 
15
140
140
 
16
-
-
 
17
-
-
 
18
140
135
 
19
140
135
 
20
140
135
 
21
140
135
 
22
145
135
 
23
-
-
 
24
-
-
 
25
145
135
 
26
145
140
 
27
145
140
 
28
145
140
 
29
150
140
 
30