มะพร้าว

 

มะพร้าว

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2561 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
มิถุนายน
1
800
700
 
2
-
-
 
3
-
-
 
4
800
700
 
5
800
700
 
6
800
700
 
7
800
700
 
8
700
700
 
9
-
-
 
10
-
-
 
11
700
700
 
12
700
700
 
13
700
700
 
14
700
700
 
15
700
700
 
16
-
-
 
17
-
-
 
18
700
700
 
19
700
700
 
20
700
700
 
21
700
700
 
22
700
700
 
23
-
-
 
24
-
-
 
25
700
600
 
26
700
600
 
27
700
600
 
28
700
600
 
29
700
600
 
30