น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 น้ำยางสด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
มิถุนายน
1
38.00 45.00 46.00 47.00 47.00
 
2
- - - - -
 
3
- - - - -
  4 37.00 43.00 43.00 45.00 45.00
 
5
37.00 43.00 43.00 45.00 45.00
 
6
37.00 43.00 43.00 44.00 44.00
 
7
36.00 43.00 43.00 44.00 44.00
 
8
35.00 40.00 40.00 42.00 42.00
 
9
- - - - -
 
10
- - - - -
 
11
33.00 40.00 40.00 42.00 42.00
 
12
33.00 41.00 41.00 43.00 43.00
 
13
34.00 42.00 42.00 44.00 44.00
 
14
34.00 41.00 42.00 42.50 43.00
 
15
34.00 40.00 41.00 42.00 42.00
 
16
- - - - -
 
17
- - - - -
 
18
33.00 40.00 40.00 42.00 42.00
 
19
33.00 40.00 40.00 42.00 42.00
 
20
32.00 40.00 40.00 42.00 42.00
 
21
31.00 40.00 40.00 42.00 42.00
 
22
31.00 40.00 40.00 42.00 42.00
 
23
- - - - -
 
24
- - - - -
 
25
31.50 41.00 41.00 43.00 42.00
 
26
32.00 41.00 41.00 43.00 42.00
 
27
32.50 41.00 41.00 43.00 43.00
 
28
32.50 41.00 41.00 43.00 43.00
 
29
32.00 39.00 39.00 41.50 41.50
 
30