ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2564 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มีนาคม
1
260
 
2
260
 
3
260
 
4
260
 
5
260
 
6
-
 
7
-
 
8
260
 
9
260
 
10
260
 
11
260
 
12
260
 
13
-
 
14
-
 
15
260
 
16
260
 
17
260
 
18
260
 
19
260
 
20
-
 
21
-
 
22
260
 
23
260
 
24
260
 
25
260
 
26
260
 
27
-
 
28
-
 
29
260
 
30
260
 
 31
260