น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
มีนาคม
1
53.00 - - 55.00 55.00
 
2
53.00 - - 52.00 52.00
 
3
53.00 - - 52.00 52.00
  4 53.00 - - 55.00 55.00
 
5
53.00 - - 57.00 57.00
 
6
- - - - -
 
7
- - - - -
 
8
55.00 - - 60.00 60.00
 
9
55.00 - - 62.00 62.00
 
10
55.00 - - 63.00 -
 
11
55.00 - - 63.00 -
 
12
55.00 - - 63.00 -
 
13
- - - - -
 
14
- - - - -
 
15
55.00 - - 60.00 -
 
16
55.00 - - 61.00 -
 
17
55.00 - - 62.00 -
 
18
55.00 - - 63.00 -
 
19
55.00 - - 63.00 -
 
20
- - - - -
 
21
- - - - -
 
22
55.00 - - 60.00 -
 
23
55.00 - - 60.00 -
 
24
55.00 - - 60.00 -
 
25
55.00 - - 60.00 -
 
26
55.00 - - 60.00 -
 
27
- - - - -
 
28
- - - - -
 
29
55.00 - - 58.00 -
 
30
55.00 - - 58.00 -
 
31
55.00 - - 58.00 -