เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 173 เร่งแก้สับปะรดราคาตกต่ำ