เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 234 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค