เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 246 เรื่อง Big data พัฒนาเกษตรกรไทย