เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 249 ทำนาเปียกสลับแห้ง