เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 269 สศก. ขับเคลื่อนโครงการแรงงานคืนถิ่นฯ เฉลิมพระเกียรติ ร. 10