เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน :เทปที่ 270 สศก ขานรับนโยบายรมว กษ " เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"