เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:เทปที่ 281ก้าวทันเศรษฐกิจวิถีใหม่ สู่โอกาสภาคเกษตรไทยที่ท้าทาย