เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:เทปที่ 283 ติดตามสถานการณ์สินค้ากาแฟ จ.อุดรธานี และ จ.เลย