การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ กษ.

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมประชุมในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้นำเสนอโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data) ให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยมติที่ประชุมเห็นชอบหลักการของโครงการฯ จากนี้ก็จะได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ ในสัปดาห์หน้า

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2527418037347282