สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดสับปะรดในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

      วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และนางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดสับปะรดในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนายรุ่งเรือง ไล้รักษา ซึ่งเป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2581946071894478