รองเลขาธิการ สศก. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

      วันที่ 14 มกราคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายพิศาล พงศาพิชญ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม โดยร่วมกันหารือเพื่อคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ รวมถึงกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2682345888521162