สศก. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day

      วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 41 ปี โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากร สศก. ในการร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ เป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการของหน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2823142067774876