พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2561

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย
สำหรับ ฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่าง 08.29 -09.19 น. โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา  โดย พระโคพอ และพระโคเพียง ได้กิน เหล้า น้ำ และหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง  ส่วนพระยาแรกนา เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง6คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ, สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ, สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์แห่งชาติ แก่เกษตรกรดีเด่นประจำปี 2561 ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันนี้เป็นวันเกษตรกร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตรกรทั่วประเทศ  ทั้งนี้  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในพระราชพิธีครั้งนี้ด้วย
 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/