ลธก.สศก.ร่วมงาน”วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมงาน”วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 2561 ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1725931567495937