ลธก. ร่วมประชุมหารือกับสมาคมชาวสวนสับปะรด

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือกับสมาคมชาวสวนสับปะรด ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1726944894061271