การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมชูประกอบ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1727650107324083