ลธก. สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชนชาวนครสวรรค์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชนชาวนครสวรรค์และผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1733022193453541