ลธก.สศก. ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน จ.ระยอง

      วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดระยอง โดยเข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน(แปลงปี2559) ซึ่งมี นายสุวิทย์ แสงอากาศ ประธานแปลงใหญ่ นางปภาดา ปลุกใจราษฎร์ ผู้จัดการแปลง พร้อมสมาชิก ให้การต้อนรับ ณ ตำบลพลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ทั้งนี้ สศก. ยังได้แนะนำแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ซึ่งสศก. ได้ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์มโดยนำข้อมูลทั้งด้านการผลิตและราคาของแต่ละจังหวัดมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผน และตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมด้วยตนเอง โดยเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านระบบแอนดรอยด์ หรือสามารถใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง http://aginfo.oae.go.th/oaemodel/

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2258589617563460