การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562

       วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และ นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่3/2562 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ ร่วมรับทราบถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งพิจารณาถึงยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560-2579 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2286616354760786