สศก. ร่วมกับ ธปท. ประชุมหารือนโยบายและสถานการณ์สินค้าเกษตร

      วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน ประชุมหารือ เรื่อง นโยบายและสถานการณ์สินค้าเกษตรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทน สศก. จากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และผู้แทน ธปท. นำโดย นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2303005206455234