การประชุมหารือผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ

      วันที่ 18 กรกฎาคม 2652 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว นางอัญชนา ตราโช และนายฉันทานนท์ วรรณเขจร ร่วมประชุมหารือผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานและการแก้ปัญหาด้านการเกษตร กับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134-135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2320158994739855