สศก. จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2331847890237632