ลธก.สศก.ร่วมประชุมแนวทางบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมหารือ 3 ฝ่าย ซึ่งในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันร่วมประชุมหารือประเด็นหลักที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันทั้งระบบ แนวทางการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน และการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2355075544581533