การอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาคารนวัตกรรม ชั้น 3 โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับโลกซึ่งมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร เสริมสร้างศักยภาพ และความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีอย่างเฉียบพลันต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2355491137873307