การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมรับทราบถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมัน พร้อมทั้งพิจารณาถึงการเปิดตลาดน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ ปี 2563-2565 รวมถึงการบริหารปาล์มน้ำมันทั้งระบบ และมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกน้ำมันปาล์ม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2374178469337907