ลธก. สศก. ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมการข้าว

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าแสดงความยินดี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2451474318274988