ลธก. สศก. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 47 ปี โดยมี นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร