ลธก. สศก. ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมประมง

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าแสดงความยินดี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมประมง ณ กรมประมง กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/