ประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

      วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2453066971449056