การหารือจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 62 และแนวโน้มปี 63

      วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย รองเลขาธิการ ทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว และนางอัญชนา ตราโช คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 รวมถึงการพัฒนาข้อมูลศูนย์พัฒนาการเกษตรแห่งชาติ หรือ Agricultural Big Data ณ ห้องประชุมสำนักเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2491319757623777