เลขาธิการ สศก. ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะคณะกรรมการการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางบริหารจัดการสต๊อก 3 สาร รวมถึงหารือแนวทางการใช้ เทคโนโลยี นวตกรรม เพื่อทดแทนสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมที่ประชุม ได้มอบหมายให้ สศก วิเคาระห์ผลกระทบในกรณีแบน 3 สารทั้งในส่วนของผลกระทบต่อเกษตรกร สหกรณ์ ผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่ายและการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2525147314241021