การประชุมพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

      วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (ฉบับเตรียมลงนาม) และหารือเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2586497818105970