สศก. หารือกลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

      วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมหารือกลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักเลขา สศก. อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2632769640145454