การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร

      วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2634578723297879