การประชุมผู้อำนวยการกองแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกองแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัดผลสำเร็จ นำไปประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2637123416376743