เลขาธิการ สศก. ร่วมงานแถลงข่าว กษ.พร้อมขับเคลื่อนงานเด่นปี 2563

      วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว "กษ.พร้อมขับเคลื่อนงานเด่นปี 2563" โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน อาทิ ประเด็นการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร นโยบายลดต้นทุนการผลิต การตลาดออนไลน์ และการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ณ ห้อง115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2641546902601061