เลขาธิการ สศก. ร่วมงานแถลงข่าว นโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ปี 2563

      วันที่ 3 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว "นโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ปี 2563" โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ ห้อง 134 -135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2657228084366276