เลขาธิการ สศก. อนุญาตให้อัครราชทูตประจำสหภาพยุโรปเข้าพบ

      วันที่ 3 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุญาตให้ นายพรเทพ ศรีธนาธร อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ราชอาณาจักรเบลเยียม เข้าพบเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมรับมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ ตลอดจนหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2657487947673623