เลขาธิการ สศก. ให้การต้อนรับ อ.จตุพร สังขวรรณ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับ อาจารย์จตุพร สังขวรรณ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การอบรมหลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ สำนักเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ตามหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับต่างๆ ร่วมกัน ในโอกาสนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2668696679886083