เลขาธิการ สศก. ร่วมถวายสักการะพระบรมเกศาธาตุ

      วันที่ 8 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะพระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา ของคณะผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ (ธสน.) ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2668404409915310