เลขาธิการ สศก. หารือเตรียมการจัดสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตร

      วันที่ 21 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อน บูรณาการติดตาม และประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2696865970402487