การประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 24 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร สศก. ประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจงสกุล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อพิจารณาแนวทางการนำเสนอผลงานของ สศก. พร้อมทั้งรับทราบสถานกาณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (แผนแม่บทการเกษตร) ตลอดจนการดำเนินโครงการร่วมกับ ADB

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2702878726467878