เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานกาณ์การผลิตการตลาด สศท. 1

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังสถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดภาคเหนือ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ณ ห้องประชุมจงสกุล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2703439759745108